Klicka här för att få hjälp
Ej inloggad
Version: 2.21.3
Startsida
Blanketter etc.
Fråga kassan
Regelverk
Inställningar
Allmän information
Sök

Online hjälp
Håll muspekaren ovanför det du behöver hjälp med.
Så här söker du ersättning
- Din första arbetslösa dag ska du gå till Arbetsförmedlingen och anmäla dig arbetslös.

Några dagar senare kommer du som medlem i vår a-kassa att få hem ett brev med information om vilka handlingar vi behöver för att bedöma din rätt till ersättning.

Följande handlingar ska skickas in till oss;

- Blanketten Anmälan om arbetslöshet. Denna ska sändas in i original och vara komplett ifylld och undertecknad av dig, Blanketten kan du printa ut från menyn blanketter. Den finns också på Arbetsförmedlingen.

- Arbetsgivarintyg för de 13 senast arbetade månaderna. Det kan innebära att du behöver skicka in arbetsgivarintyg för längre tid tillbaka än 13 månader om du till exempel har varit föräldraledig. Samtliga arbetsgivare du haft under de 13 månaderna ska du sända in arbetsgivarintyg ifrån. Din arbetsgivare kan hämta blanketten Arbetsgivarintyg i menyn blanketter. Arbetsgivarintyget ska sändas i original till oss.

- Kassakort. Kassakorten får du i samma kuvert som det informationsbrev du får ifrån oss några dagar efter att du varit på Arbetsförmedlingen. Sänd in kassakoret så fort det är fullständigt ifyllt och samtliga dagar på kortet har passerat. Kassakortet är din egentliga ansökan om ersättning och det är först när vi fått in kassakort som vi börjar handlägga ditt ärende. Det är då en fördel att du innan har sänt oss arbetsgivarintyg och din anmälan om arbetslöshet.

Kassakorten ska sändas till förtryckt adress på kassakortet.

Övriga handlingar sänds till,
Hamnarbetarnas a-kassa
Sydatlanten 15
418 34 Göteborg

Beroende på hur ditt ärende ser ut behöver vi ibland begära in ytterligare handlingar för att kunna fatta ett beslut om ersättning.

Vi har utbetalningar varje torsdag. Det betyder att om du kontinuerligt sänder in kassakort så kommer du att få en utbetalning varannan vecka. Kassakort som avser tid längre tillbaka än 9 månader är för sent inkomna och godkänns inte.

För att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning måste man uppfylla både ett arbetsvillkor och medlemsvillkor. Ett arbetsvillkor är uppfyllt om du under tolvmånadersperioden närmast före arbetslösheten har arbetat minst 80 timmar per månad i minst sex av månaderna.
Ett medlemsvillkor är uppfyllt när du varit medlem i a-kassan i ett år. Om du inte varit medlem i ett år kan du få ersättning på grundnivå.

Vi svarar gärna på dina frågor - tveka inte att höra av dig till oss!
Allmän information
Din a-kassa
Om Internetkassan

Huckep
Utbetalningar
Vi betalar ut din ersättning via Swedbank. Om du har ett konto i Swedbank sätts dina pengar in på det kontot. Vill du ha dina pengar på ett annat konto i en annan bank ska du kontakta Swedbank. Om du inte meddelar något konto till Swedbank betalas din ersättning ut med en avi.

Vi betalar ut ersättning varje torsdag. Skickar du in dina kassakort kontinuerligt får du en utbetalning varannan torsdag. Exempel; kassakort för vecka 1 och 2 sänder du in när dagarna på kassakortet har passerat och så vi har det senast 18.00 på torsdag i vecka 3. Utbetalning sker då i vecka 4.
Skriv ut denna sida