Klicka här för att få hjälp
Ej inloggad
Version: 2.21.3
Startsida
Blanketter etc.
Fråga kassan
Regelverk
Inställningar
Allmän information
Sök

Online hjälp
Håll muspekaren ovanför det du behöver hjälp med.
Regelverk
Arbetslöshetsförsäkringen kompenserar för viss del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar; en grundförsäkring och en frivillig inkomstrelaterad försäkring.

Ersättning från grundförsäkringen betalas ut med högst 320 kronor per dag. Detta grundbelopp betalas ut till den som inte är medlem i någon arbetslöshetskassa eller inte varit medlem tillräckligt länge, men som uppfyller ett arbetsvillkor. Grundbeloppet kan betalas ut tidigast från och med den dag sökande fyller 20 år.

Ersättning från den frivilliga inkomstrelaterade försäkringen betalas ut till den som är medlem i en arbetslöshetskassa och uppfyller ett medlemsvillkor och ett arbetsvillkor. Ersättningen baseras dels på inkomsten och dels på den arbetade tiden de senaste tolv månaderna. Utifrån dessa uppgifter fastställs dagpenning och normalarbetstid. Under de första 200 dagarna är ersättningsnivån högst 80 procent resten av ersättningsperioden är nivån 70 procent. Dagpenning betalas ut med högst 680 kronor per dag.

Både för grundförsäkringen och den inkomstrelaterade försäkringen lämnas ersättning för högst fem dagar per vecka under 300 dagar. Den som vid utförsäkringsdagen (dag 300) har barn under 18 får ytterligare 150 dagar. Varje ersättningsperiod föregås av sju dagars karens.
Länkar
 Arbetslöshetsförsäkringen håller inte måttet
 Financial support for jobbseekers - brochure in english
 Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen
 Information från Arbetsförmedlingen på lättläst svenska
 För dig som söker arbete i annat EU / EES-land
Hjullastare
Virkeslastn
Järnvägstlastn
Skriv ut denna sida