Klicka här för att få hjälp
Ej inloggad
Version: 2.21.3
Startsida
Blanketter etc.
Inställningar
Sök
Medlemskap
Beräkning av ersättningsdagar

Online hjälp
Håll muspekaren ovanför det du behöver hjälp med.
Beräkning av ersättningsdagar
Hur många ersättningsdagar du erhåller per vecka framgår av en omräkningstabell som tillämpas inom arbetslöshetsförsäkringen.

Det som styr hur många dagar du får är:

  • Normalarbetstiden det vill säga det arbete som ligger grund för din ersättningsperiod

  • Utbudet det antal timmar du har uppgett att du vill och kan arbeta.

  • Hindertiden summan av din hindertid, arbete, sjukdom, semester etc.

En hel dags sjukdom räknas som 8 timmar hindertid för den som har en fastställd normalarbetstid på 40 timmar.

Normalarbetstid och utbud kan bara anges i hela timtal. Om den sammanlagda hindertiden under en vecka uppgår till ett brutet tal avrundas den nedåt till närmast hela timtal.

Om den tidigare arbetstiden (normalarbetstiden) överstiger arbetsutbudet kommer mellanskillnaden att räknas som hindertid.

Med nedanstående beräkningsfunktion kan du räkna ut hur många ersättningsdagar du är berättigad till under en vecka.
Normalarbetstid (tim/v)
Utbud (tim/v)
Hindertid under vecka(tim/v)

Skriv ut denna sida