Klicka här för att få hjälp
Ej inloggad
Version: 2.21.3
Startsida
Blanketter etc.
Inställningar
Sök
Medlemskap
Beräkning av ersättningsdagar

Person- nummer
Lösenord
  Problem att logga in?

Online hjälp
Håll muspekaren ovanför det du behöver hjälp med.
Välkommen till Internetkassan för SHA!
På Internetkassan kan du som redan är medlem i SHA logga in och sköta delar av ditt ersättningsärende elektroniskt.

Du som inte redan är medlem kan läsa mer om akassa för företagare på vår nya hemsida: www.akassan.com

Använd vår internettjänst!


Redan medlem? Du vet väl om att du kan skicka in dina kassakort på nätet?! Om du är medlem i vår a-kassa samt är arbetslös kan du teckna ett användaravtal, blankett finner du här nedanför.
Dokument
 Användaravtal
Kom ihåg att lämna in din aktivitetsrapport
Du som söker ersättning från a-kassan ska lämna en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen efter varje månad. I aktivitetsrapporten ska du redovisa alla arbetssökande aktiviteter du gjort under månaden.
Aktivitets rapporten ska vara inlämnad till Arbetsförmedlingen senast den 14:e varje månad.

Om du inte lämnar in din aktivitetsrapport i tid får du första gången en varning. Om det händer igen, dras din ersättning in med en upptrappning av antalet dagar och slutligen kan din ersättningsperiod helt upphöra.
Om du har frågor om hur du gör för att rapportera din aktivitetsrapport ska du vända dig till din Arbetsförmedling.
Länkar
 Länk till Arbetsförmedlingen

Internetkassan och Cookies
Kontaktinformation
Våra handläggare når du på telefon 08-506 471 00 måndag-fredag 09.00-11.00 samt tisdagar och torsdagar 14.30-16.00

Handlingar skickar du till:
SHA, 105 61 Stockholm.
Du hittar oss här
  

Nästa ordinarie utbetalning: 2014-04-25
OBS! Tänk på att kassakorten måste vara inskickade minst 1 vecka innan utbetalningsdatum.

Nyfiken på hur internetkassan fungerar?
Internetkassan ger dig bl a möjlighet att fylla i och skicka dina kassakort elektroniskt till din a-kassa. Här kan du se hur det fungerar!
  Läs mer