Till startsidan
Klicka här för att söka Klicka här för att se en översikt Klicka här för att få hjälp
Ej inloggad
Version: 2.21.3
Startsida
Blanketter
Om Internetkassan
Inställningar

Online hjälp
Håll muspekaren ovanför det du behöver hjälp med.

Sidan är redigerad senast:
2009-07-02

 
Instruktioner till arbetsgivarintyg
Arbetsgivaren är skyldig att på begäran utfärda arbetsgivarintyg ( 47§ i lagen om arbetslöshets-försäkringen). Endast blankett fastställd av IAF (Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen) får användas.

Arbetsgivarintyget behövs
  • då det gäller att pröva en arbetstagares rätt till ersättning från arbetslöshetskassa när anställningen upphört, arbetstagaren permitterats varit tjänstledig eller
  • då en medlem i arbetslöshetskassa söker aktivitetsstöd eller stöd till start av näringsverksamhet.

Uppgifterna som lämnas på intyget kan vara otillräckliga för att bedöma rätten till ersättning. Arbetsgivaren kan därför behöva lämna ytterligare uppgifter till arbetslöshetskassan.
Arbetsgivarintyg skall inte utfärdas för de personer vars arbete har finansierats med särskilt anställningsstöd, t.ex. plusjobb. För andra former av anställningsstöd skall arbetsgivarintyg utfärdas. Det gäller t.ex. lönebidragsanställning, nystartsjobb och OSA.

Särskilda intyg finns t ex för: arbetstagare som är sysselsatt i egen verksamhet eller i hemarbete.

Klicka här för att få instruktioner hur intyget skall fyllas i.
Om a-kassans webbplats
Tekniska krav
Vanliga frågor
Teknisk support

Om blanketter
Kassakort
Anmälan om arbetslöshet
Beställ papperskassakort
Intyg om studier
Arbetsgivarintyg
Om samtycke
Komplettering till arbetsgivarintyg
Lägre avgift?
Arbetsintyg för företagare - kompletteringsblankett

Skriv ut denna sida