Till startsidan
Klicka här för att söka Klicka här för att se en översikt Klicka här för att få hjälp
Ej inloggad
Version: 2.21.3
Startsida
Blanketter
Om Internetkassan
Inställningar

Online hjälp
Håll muspekaren ovanför det du behöver hjälp med.

Sidan är redigerad senast:
2009-07-31

 
Arbetsintyg för företagare - kompletteringsblankett
Du ska fylla i blanketten "Arbetsintyg för företagare - kompletteringsblankett" om du har fått ersättning från Försäkringskassan jämsides med tid du arbetade i det egna företaget.

Vi behöver uppgift om arbetad tid för de tre senaste åren före avvecklingsåret för de månader du arbetat minst 50 timmar eller 45 timmar för tid före 1 januari 2007. Vi har möjlighet att medräkna ersättningen när vi beräknar din arbetslöshetsersättning om ersättningen från Försäkringskassan inte ingår i din inkomst av näringsverksamhet.

Tid som får medräknas är: föräldrapenning, sjuklön, havandeskapspenning, rehabiliteringspenning, smittbärarpenning, ersättning för vård av närstående samt ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön.

Om du har haft någon av dessa förmåner under månader du har arbetat minst 50 timmar eller 45 timmar för tid före 1 januari 2007 under avvecklingsåret eller de tre senaste åren före avvecklingsåret ska du också skicka in intyg som styrker detta. Kontakta Försäkringskassans kundcenter på telefonnummer 0771-524 524 om du inte har handlingar som styrker ersättningen från Försäkringskassan och begär blanketten "Uppgifter från Försäkringskassan". Var noga med att ange för vilka månader du vill ha intyget.
Om a-kassans webbplats
Tekniska krav
Vanliga frågor
Teknisk support

Om blanketter
Kassakort
Anmälan om arbetslöshet
Beställ papperskassakort
Intyg om studier
Arbetsgivarintyg
Om samtycke
Komplettering till arbetsgivarintyg
Lägre avgift?
Arbetsintyg för företagare - kompletteringsblankett

Skriv ut denna sida