Till startsidan
Klicka här för att söka Klicka här för att se en översikt Klicka här för att få hjälp
Ej inloggad
Version: 2.21.3
Startsida
Blanketter
Om Internetkassan
Inställningar

Online hjälp
Håll muspekaren ovanför det du behöver hjälp med.

Sidan är redigerad senast:
2010-10-28

 
Lägre avgift?
Avgiften till a-kassan består av två delar. Dels den "vanliga" medlemsavgiften som ska täcka administration, finansieringsavgift och förvaltningskostnader, och dels en statlig arbetslöshetsavgift. Från mars 2010 är arbetslöshetsavgiften 55 kronor i månaden. Nästan alla medlemmar ska betala den statliga arbetslöshetsavgiften, men det finns undantag.

Vem kan ansöka om avgiftsbefrielse från arbetslöshetavgift?
Du som under en kalendermånad eller del av månaden är arbetslös och saknar anställning kan ansöka om befrielse av arbetslöshetsavgift. Det gäller om du får någon av följande ersättningar (helt eller en kombination av dessa) under en kalendermånad:

 • Arbetslöshetsersättning
 • Aktivitetsstöd
 • Utvecklingsersättning
 • Sjukpenning
 • Aktivitetsersättning
 • Rehabiliteringsersättning
 • eller tidsbegränsad sjukersättning


Du har rätt till lägre medlemsavgift om du:

 • får arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd hela månaden
 • får arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (för olika delar av månaden)
 • har arbetslöshetsersättning en del av månaden och föräldrapenning resten av månaden
 • är helt arbetslös en del av månaden och har sjukpenning resten av månaden
 • har aktivitetsstöd en del av månaden och sjukpenning resten av månaden
 • sjukpenning och inte har någon anställning

Du ska betala ordinarie medlemsavgift om du::

 • arbetar, även om du bara arbetar få timmar
 • är anställd, även om du inte arbetar på grund av till exempel sjukskrivning, föräldraledighet, studier, semester eller liknande.
 • har en registrerad bisyssla eller eget företag
 • har avgångsvederlag eller liknande ersättning
 • har plusjobb
 • studerar
 • är anmäld på arbetsförmedlingen som arbetslös utan att vara ersättningsberättigad


Förutsättningen är alltid att du inte har arbetat och fått lön eller motsvarande lön, exempelvis semesterersättning.

Om du har ett företag omfattas du också av ovanstående undantag under förutsättning att du uppfyller villkoren för rätt till ersättning enligt lagen om arbetslöshetsersättning.

Hur ansöker du om avgiftsbefrielse?
Ta kontakt med din sektion eller avdelning för blankett och information. Eller fyll i blanketten nedan och skicka in.

Blanketten skickas till din sektion eller avdelning, se adress nedan.
Länk
 Adress till sektion/avdelning
Blankett
 Ansökan om befrielse arbetslöshetsavgift
Om a-kassans webbplats
Tekniska krav
Vanliga frågor
Teknisk support

Om blanketter
Kassakort
Anmälan om arbetslöshet
Beställ papperskassakort
Intyg om studier
Arbetsgivarintyg
Om samtycke
Komplettering till arbetsgivarintyg
Lägre avgift?
Arbetsintyg för företagare - kompletteringsblankett

Skriv ut denna sida