Till startsidan
Klicka här för att söka Klicka här för att se en översikt Klicka här för att få hjälp
Ej inloggad
Version: 2.21.3
Startsida
Blanketter
Om Internetkassan
Inställningar

Online hjälp
Håll muspekaren ovanför det du behöver hjälp med.

Sidan är redigerad senast:
2009-07-29

 
Utökat underlag för beräkning av arbetslöshetsersättning
Från och med 1 juli 2009 kan, under vissa förutsättningar, tid som ersatts med sjuklön och de pengar som betalats ut i sjuklön medräknas i underlaget för arbetslöshets-
ersättning. Sjuklönen får medräknas för de månader som innehåller minst 50 timmars förvärvsarbete. Detsamma gäller för tid som ersatts med något av följande ersättningsslag från Försäkringskassan:

- föräldrapenningsförmån
- sjuklön
- havandeskapspenning
- rehabiliteringspenning
- smittbärarpenning
- ersättning för vård av närstående
- ersättning från försäkringskassan vid tvist om sjuklön

Arbetsgivare ska redovisa sjuklön
På grund av de nya reglerna behöver a-kassorna få uppgift om hur mycket tid som ersatts med sjuklön och hur mycket pengar som betalats i sjuklön när de handlägger ärenden om arbetslöshetsersättning.

Även arbetsgivarintyg som avser tid före den 1 juli 2009 kan behöva kompletteras med information om sjuklön, om a-kassan handlägger ärendet när de nya reglerna har trätt i kraft.

Instruktioner om hur tid som ersatts med sjuklön ska redovisas finns på blanketterna Arbetsgivarintyg och Komplettering till Arbetsgivarintyg. Utöver att instruktionerna till intygen har ändrats med anledning av de nya reglerna, är blanketterna oförändrade.

Försäkringskassan ska redovisa vissa förmåner
På grund av de nya reglerna ska Försäkringskassan lämna uppgift om vissa ersättningsslag (se ovan).

Information om ersättningar från Försäkringskassan begär medlemmen från Försäkringskassans kundcenter på telefonnummer 0771-524 524. Blanketten "Uppgifter från Försäkringskassan" ska begäras. Medlemmen ska vara noga med att ange vilka månader det gäller.
Om a-kassans webbplats
Tekniska krav
Vanliga frågor
Teknisk support

Om blanketter
Kassakort
Anmälan om arbetslöshet
Beställ papperskassakort
Intyg om studier
Arbetsgivarintyg
Om samtycke
Komplettering till arbetsgivarintyg
Lägre avgift?
Arbetsintyg för företagare - kompletteringsblankett

Skriv ut denna sida