Till startsidan
Klicka här för att söka Klicka här för att se en översikt Klicka här för att få hjälp
Ej inloggad
Version: 2.21.3
Startsida
Blanketter
Om Internetkassan
Inställningar

Online hjälp
Håll muspekaren ovanför det du behöver hjälp med.

Sidan är redigerad senast:
2009-02-10

 
Deltidsarbete och a-kassa
Deltidsbegränsningsregeln
Om du arbetar deltid jämsides med a-kassa kan du få maximalt 75 ersättningsdagar per ersättningsperiod.

Från de 75 dagarna avräknas ersättningsdagar som utbetalas i en vecka där man både arbetar och får ersättning från a-kassan.

Vid ersättningsperiodens början tilldelas den som blivit beviljad ersättning från a-kassan normalt 300 ersättnings-
dagar. För den som har barn under 18 år vid ersättningsdag 300 förlängs ersättningsperioden med 150 dagar, sammanlagt blir perioden då 450 dagar. Av de 300/450 dagarna får endast 75 ersättningsdagar användas i kombination med deltidsarbete. Resterande dagar av ersättningsperioden får endast användas för veckor då den arbetssökande är helt arbetslös.

Medlemmar som är anställda på deltid och arbetar varannan vecka omfattas också av regeln, eftersom tjänstens sysselsättningsgrad i procent ska deklareras varje vecka på kassakorten.

Deltidsbegränsningsregeln gäller alla anställningsformer även timanställningar. Semester och arbete som företagare på deltid räknas också som arbete. Ersättningsdagar i en vecka när anställning påbörjats eller avslutats räknas också eftersom både arbetslöshetsersättning och arbete utförts under veckan. Regeln gäller endast dagar med arbetslöshetsersättning och inte dagar med aktivitetsstöd eller karensdagar.

Ensamstående med barn under 18 år
Ensamstående med barn under 18 år som bor hemma, kan anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin när de 75 dagarna är slut. Ytterligare information om detta ges av arbetsförmedlingen.

Vad ska jag göra när de 75 dagarna är slut?
När de 75 dagarna är slut kan du välja mellan att säga upp dig från ditt deltidsarbete och bli heltidsarbetslös eller att fortsätta på ditt deltidsarbete utan att få ersättning från a-kassan.

Förutsättningen för rätt att slippa avstängning från a-kassan om du väljer att sluta sitt deltidsarbete är att inkomsten från deltidsarbetet understiger den fastställda dagpenningen som heltidsarbetslös.

Tacka nej till nytt deltidsarbete när de 75 dagarna är slut
Rätt och tacka nej till deltidsarbete finns om lönen understiger 90 % av dagpenningen.

Arbete enligt ditt utbud
Under den tid som arbetslöshetsersättning lämnas jämsides med deltidsarbete, ska arbetsförmedlingen i samarbete med den sökande, arbetsgivare och fackliga organisationer, aktivt verka för att den sökande får en sammanlagd arbetstid som motsvarar vad man vill och
kan arbeta. Om det inte går och om det är möjligt ska den sökande istället erbjudas en lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Begränsningsregeln för arbetslöshetsersättning i kombination med deltidsarbete började gälla från och med den 7 april 2008, enligt ett regeringsbeslut.
Länkar
 Kommunals information
Regelverk
Arbetslös för första gången
Basfakta om ersättningen
Deltidsarbete och a-kassa
Arbetslös ytterligare en ersättningsperiod
Mer om försäkringen
Inte nöjd med a-kassans beslut?
EU-/EES-regler
Frågor & Svar om försäkringen
Uträkning av dagpenning
Omräkningstabell
Broschyren "Bra att veta om arbetslöshets- försäkringen"

Vill du läsa mer?
På riksdagens webbplats kan du läsa lagstiftningen i sin helhet. Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF)
Länkar
 Riksdagens webbplats (rixlex)
Skriv ut denna sida