Till startsidan
Klicka här för att söka Klicka här för att se en översikt Klicka här för att få hjälp
Ej inloggad
Version: 2.21.3
Startsida
Blanketter
Om Internetkassan
Inställningar

Online hjälp
Håll muspekaren ovanför det du behöver hjälp med.

Sidan är redigerad senast:
2009-09-14

 
Beräkning av ersättningsdagar
Hur många ersättningsdagar du erhåller per vecka framgår av en omräkningstabell som tillämpas inom arbetslöshetsförsäkringen.

Det som styr hur många dagar du får är:

  • Normalarbetstiden, det vill säga det arbete som ligger grund för din ersättningsperiod.

  • Utbudet, det antal timmar du har uppgett att du vill och kan arbeta.

  • Hindertid, summan av din hindertid så som arbete, sjukdom, semester etc.
En hel dags sjukdom räknas som 8 timmar hindertid för den som har en fastställd normalarbetstid på 40 timmar.

Normalarbetstid och utbud kan bara anges i hela timtal. Om den sammanlagda hindertiden under en vecka uppgår till ett brutet tal, avrundas den nedåt till närmast hela timtal.

Om den tidigare arbetstiden (normalarbetstiden) överstiger arbetsutbudet kommer mellanskillnaden att räknas som hindertid.

Med nedanstående beräkningsfunktion kan du räkna ut hur många ersättningsdagar du är berättigad till under en vecka.
Normalarbetstid (tim/v)
Utbud (tim/v)
Hindertid under vecka(tim/v)

Skriv ut denna sida