Till startsidan
Klicka här för att söka Klicka här för att se en översikt Klicka här för att få hjälp
Ej inloggad
Version: 2.21.3
Startsida
Blanketter
Om Internetkassan
Inställningar

Online hjälp
Håll muspekaren ovanför det du behöver hjälp med.

Sidan är redigerad senast:
2008-04-12

 
A-kassa och pension
Enligt a-kassans regler ska dagpenning från a-kassan samordnas med pension som lämnas till följd av arbete.

Allmän pension
Som allmän pension räknas inkomstpension, premiepension och garantipension, Det är Försäkringskassan som betalar ut den allmänna pensionen. För den som har allmän pension ska dagpenningen vara 65 % av inkomsten dessutom ska 1/260-del av årspensionen räknas bort från dagpenningen.
Storleken på pensionen har ingen betydelse för samordningen av ersättning. Exempelvis måste även ett lågt månadsbelopp från Premiepensionen samordnas.

Tjänstepension
Tjänstepensionen/avtalspension är ett komplement till den allmänna pension och betalas ut av respektive tjänstepensionsbolag. Även tjänstepensionen samordnas med ersättning från a-kassan. Dagpenningsnivån påverkas inte av tjänstepensionen, däremot ska dagpenningen minskas med 1/ 22 del av månadspensionen.

Anmäl pension till a-kassan
Vid ansökan om ersättning måste uppgift om pension uppges, bifoga kopia på beslutet tillsammans med ansökan.

Den som redan har ersättning från a-kassan, måste skicka kopia på beslutet till a-kassan.
Regelverk
Arbetslös för första gången
Basfakta om ersättningen
Deltidsarbete och a-kassa
Arbetslös ytterligare en ersättningsperiod
Mer om försäkringen
Bemannings- eller uthyrningsföretag
Bisyssla
Lämpligt arbete
Pension
Sagt upp dig själv
Samtycke
Studier och a-kassa
Uppehåll i perioden
Vilseledande uppgifter
Överhoppningsbar tid
Arbetslös företagare
Inte nöjd med a-kassans beslut?
EU-/EES-regler
Frågor & Svar om försäkringen
Uträkning av dagpenning
Omräkningstabell
Broschyren "Bra att veta om arbetslöshets- försäkringen"

Vill du läsa mer?
På riksdagens webbplats kan du läsa lagstiftningen i sin helhet. Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF)
Länkar
 Riksdagens webbplats (rixlex)
Skriv ut denna sida