Till startsidan
Klicka här för att söka Klicka här för att se en översikt Klicka här för att få hjälp
Ej inloggad
Version: 2.21.3
Startsida
Blanketter
Om Internetkassan
Inställningar

Online hjälp
Håll muspekaren ovanför det du behöver hjälp med.

Sidan är redigerad senast:
2009-07-30

 
Kassakort
Här kan du fylla i och rätta/ändra dina kassakort.
Du får även ifyllnadshjälp direkt när du fyller i ett kassakort, genom att du håller muspekaren ovanför det fält du behöver hjälp med.

För att kunna deklarera ett kassakort måste du först välja vilken veckoperiod du vill söka ersättning för. Du väljer antingen den veckoperiod som är förvald eller klickar på välj vecka. Du får då möjlighet att välja en vecka som du vill fylla i.

Du kan fylla i kassakortet i förväg, t ex dag för dag, men du kommer inte kunna sända/skicka in det till kassan förrän veckoperioden passerat. Om du väljer att fylla i kassakortet i förväg kan du bara spara det på din dator/pc.

När du gjort ditt val klickar du på Fortsätt. Du kommer då att få upp ett kassakort med den veckoperiod som du valt.

Arbetslös
I kolumnen Arbetslös fyller du i om du har varit arbetslös - även lördag och söndag. Om du har varit helt arbetslös under den valda kassakortsperioden kan du använda knappen Markera kassakortet som helt arbetslös. Kassakortet markeras då med helt arbetslös.

Arbete
I kolumnen Arbete fyller du i hur många timmar och minuter som du har arbetat (avrunda till närmaste hel- alternativt halvtimme).

Som arbete räknas även den tid du fått lön för men inte arbetat t ex. helglön eller uppsägningslön.

Sysselsättningsgrad
Om du arbetar deltid, med schemalagd arbetstid, oavsett om du har månadslön eller timlön ska du kryssa i din sysselsättningsgrad. Om du har arbetat helt enligt schemat fyller du bara i där. Detta gäller även om du har en deltidsanställning där viss tid är tjänstgöringsfri. Om du har arbetat mer än din ordinarie sysselsättningsgrad, ska du även markera den extra tiden i rutan för arbetade timmar för respektive dag.

Exempel: du är anställd för att arbeta 20 tim/v (50%), men arbetstiden är förlagd till heltid varannan vecka. I exemplet skulle du fylla i 50% i sysselsättningsgrad varje vecka.

Du som har aktivitetsstöd på deltid ska deklarera dina timmar här i kolumnen Arbete. Du som har aktivitetsstöd på heltid ska deklarera det i kolumnen Förhindrad.

Har du arbetat som lärare, cirkelledare eller konstnärligt arbete, gäller andra regler för att fylla i den arbetade tiden på kassakortet:

Lärare
Lärare som är anställda i en tjänst där heltid anges i undervisningsskyldighet per vecka ska räkna upp sina undervisningstimmar till en 40-timmarsvecka. (Gäller främst de anställda inom Landstingens gymnasieskolor med undervisning på vård- skogsbruks- och jordbrukslinje.)

Exempel: du är anställd för att undervisa i 15 timmar per vecka, heltidstjänsten är 29 undervisningstimmar per vecka.

Beräkningen gör du så här:
40 x 15 (antalet undervisningstimmar) = 20,68
29 (antalet undervisningstimmar för heltidstjänst)

Du ska i detta exempel fylla i 20 timmars arbete på kassakortet.

Får du ett brutet tal vid beräkningen ska det utjämnas till närmast lägre hela timtal.

Är undervisningsskyldigheten i en tjänst för lärare eller cirkelledare bestämd till visst antal timmar per år, ska detta tal delas med 40 för att få fram tjänstens omfattning per vecka.

Exempel: din undervisningstid för hela året är 900 timmar. Du delar då 900/40 = 22,50.

Du ska då fylla i kassakortet med 22 timmar per vecka.

För lärare i kommunal anställning (grundskola och kommunal gymnasieskola) och som avlönas med månadslön. Har omfattningen av anställningen specificerad i procent (sysselsättningsgrad). Du ska inte räkna om dina timmar till 40-timmarsvecka utan skriva i din "sysselsättningsgrad" i den rutan.

Lärare i kommunal anställning som avlönas med timlön får timlön för klocktimmar i en 40-timmarsvecka. Du ska inte heller räkna om dina timmar till 40-timmarsvecka.

Cirkelledare
Är du timanställd cirkelledare ska antalet arbetade timmar multipliceras med 1,5.

I övrigt gäller samma deklaration som för lärare, se ovan.

Konstnärligt arbete
Du ska varje vecka med konstnärligt arbete (som musiker, sångare, skådespelare eller annat artistiskt arbete) summera bruttolönen för den veckan. När den sammanlagda bruttolönen divideras med 135 (ett av AMS fastställt schabloniserat timlönebelopp för år 2006) får du fram de timmar som ska deklareras på kassakortet. Ett brutet tal avrundas till närmaste hel eller halv timme.

Exempel: Under en vecka har du för två framträdanden fått 1900 kronor i bruttogage.

1900/135= 14,07 timmar

Du deklarerar 14 timmar på kassakortet för dessa båda framträdanden.

Om det timtal du kommer fram till medför att det sammanlagda antalet timmar per vecka överstiger 40, ska du föra över de överskjutande timmarna till veckan därpå. Om även den andra veckans sammanlagda antal timmar överstiger 40, får dessa timmar deklareras i nästföljande vecka.

Om inkomsten för en dags arbete understiger 1080 kronor (gäller 2006) ska den faktiskt arbetade tiden deklareras.

Sjuk/Föräldrapenning
I kolumnen Sjuk/Föräldrapenning fyller du i om du har eller har haft sjukpenning alternativt föräldrapenning (även garantidagar som tas ut måndag-söndag) i den ruta som avser rätt omfattning. Har du varit sjuk alternativt föräldraledig i mindre omfattning än heltid betraktas övrig tid som arbetslös. Du behöver då inte markera i rutan arbetslös.

När din sjuk- alt. föräldrapenningsperiod upphör behöver kassan ett intyg från Försäkringskassan på utbetald ersättning.

Om du varit sjuk eller har haft föräldrapenning hela veckan kan du klicka på "pilen" ovanför kolumnen, då markeras hela veckan med helt sjuk/föräldrapenning.

Observera att en 1/8 gäller enbart föräldrapenning och inte sjukpenning.

Förhindrad
I kolumnen Förhindrad fyller du i om du varit/är förhindrad att söka eller ta arbete, om det gäller hela veckan kan du klicka på "pilen" ovanför kolumnen. Du som har aktivitetsstöd på heltid ska deklarera det här. Har du aktivitetsstöd/utbildningsbidrag som börjar/slutar under en vecka ska du deklarera förhindrad de dagar du fått ersättning från Försäkringskassan.

Semester
I kolumnen Semester fyller du i om du har/har haft semester. Gäller det hela veckan klicka på "pilen" ovanför kolumnen.

Vid deltidsanställning är semester alltid hel dag eller hel vecka. (Om du har en deltidsanställning ska du deklarera semester alla kalenderdagar under semesterperioden, inte bara de dagar du skulle ha arbetat enligt schema.)

Åtgärd
Kolumnen kan inte användas längre. Detta beror på att denna typ av arbetsmarknadspolitiska åtgärder/program inte finns längre.

Om du har aktivitetsstöd/utbildningsbidrag ska det inte deklareras här. Du får då ersättning från Försäkringskassan.

Anställning eller utbildning
Har du påbörjat eller avslutat en anställning eller en utbildning under de veckor som kassakortet omfattar ska du kryssa i någon av dessa rutor.

Om du påbörjat en anställning ska du sända in en kopia på ditt anställningsavtal/anställningsbevis.

Om du avslutat en anställning ska du sända in ett arbetsgivarintyg.

Om du börjat studera ska du markera Förhindrad på kassakortet de dagar du studerat.

Om du avslutat studier ska du sända in studieförsäkran.

Funktioner för ifyllnad av kassakort
Kopiera senast skicka kassakort Om du vill kopiera föregående kassakortsperiod med exakt samma deklaration, kan du markera i rutan som heter Kopiera föregående kassakort.

Markera som helt arbetslös
Om du varit helt arbetslös under bägge veckorna som redovisas på kassakoret kan du markera i rutan som heter Markera som helt arbetslös. Bägge veckorna hela kassakortet kommer då att fyllas i som helt arbetslös.

Töm kassakort
Om du vill ta bort samtliga markeringar du gjort på kassakortet kan du markera i rutan Töm kassakort. Dina registreringar tas då bort.

Fortsätt När du har fyllt i ditt kassakort och klickar på Fortsätt så sker kontroller av det du fyllt i. Om allt är OK kommer du kunna spara kassakortet och ditt ifyllda kassakort kommer att visas i klartext. Du kan nu kontrollera att uppgifterna stämmer. Om någon/några uppgifter är fel kan du klicka på "knappen" bakåt. Detta för att komma tillbaka till sidan där du fyller i kassakortet.

Skicka kassakort Innan du kan skicka kassakortet måste du godkänna uppgifterna. När du godkänt dem signerar du kassakortet genom att ange lösenordet till Internkassan. Du skickar/sänder kassakortet till kassan genom att klicka i rutan Skicka kassakort.

Spara kassakort
Om du fyller i kassakortet dag för dag eller vecka för vecka kan du spara kassakortet utan att skicka iväg det. Du klickar då i rutan Spara kassakort, kortet sparas då i Internetkassan. Det är bara du som kan ta del av informationen på ett sparat kassakort. Vid ett senare tillfälle kan du fortsätta att fylla i kassakortet och skicka det.

Bakåt
Du har alltid möjlighet att gå tillbaka till föregående sida. Det gör du genom att klicka på knappen Bakåt.

Avbryt
Du kan avbryta din inmatning genom att klicka i rutan Avbryt. Allt som du eventuellt fyllt i på kassakortet kommer då inte att sparas.

Spara kassakort som pdf
Du kan spara kassakortet lokalt på din PC, som en pdf-fil genom att markera i rutan Spara kassakort som pdf. Du behöver då Acrobat för att kunna läsa kassakortet senare. Acrobat kan du ladda ner kostnadsfritt från Adobe. www.adobe.se

Skriv ut kassakort
Du kan skriva ut ditt kassakort om du markerar i rutan Skriv ut kassakortet. Observera att du inte kan sända in ett sådant papperskassakort till kassan. Det kassakortet är inte giltigt och kan inte ligga till grund för ersättning.

Nytt kassakort
Om du vill fylla i ett nytt kassakort, markerar du i rutan Nytt kassakort. Du kommer då tillbaka till första sidan där du väljer en ny kassakortsperiod.

Stäng
Om du vill stänga kassakortsdeklarationsfönstret klickar du i rutan Stäng. Tänk på att om du inte har sparat alternativt skickat ditt kassakort så är dina uppgifter inte kvar.

Om a-kassans webbplats
Tekniska krav
Vanliga frågor
Teknisk support

Om blanketter
Kassakort
Anmälan om arbetslöshet
Beställ papperskassakort
Intyg om studier
Arbetsgivarintyg
Om samtycke
Komplettering till arbetsgivarintyg
Lägre avgift?
Arbetsintyg för företagare - kompletteringsblankett

Skriv ut denna sida