Till startsidan
Klicka här för att söka Klicka här för att se en översikt Klicka här för att få hjälp
Ej inloggad
Version: 2.21.3
Startsida
Blanketter
Om Internetkassan
Inställningar

Online hjälp
Håll muspekaren ovanför det du behöver hjälp med.

Sidan är redigerad senast:
2007-09-25

 
Bemannings- och uthyrningsföretag
Du som arbetar för ett bemanningsföretag som uthyrd personal har inte rätt till ersättning från arbetslöshetskassan även om du arbetar deltid. Det finns inte heller möjlighet att få ersättning från arbetslöshetskassan mellan olika uppdrag från personuthyrningsföretaget om anställningen inte har upphört. Anställning i ett uthyrningsföretag kan inte anses som tillfälligt om engagemangen återkommer. Arbetstagaren anses vara anställd i den omfattningen han/hon står till företagets förfogande oberoende av hur stor garantilön eller lön som han/hon erhåller.

Undantag kan gälla den som är anställd på entreprenad. Det innebär att man är tillsvidareanställd och har sin fasta arbetsplats hos en kund. Medlemmar som arbetar deltid (fast arbetstid eller timanställd) på entreprenad har rätt till fyllnadsersättning. Det ska framgå av anställningsavtalet att de är entreprenadarbetare.

Det kan finnas rätt till ersättning mellan anställningar hos ett bemanningsföretag. Kravet är att anställningarna är förenliga med lagen om anställningsskydd (LAS) och inom branschen gällande kollektivavtal.

Den som tackar nej till en anställning vid ett bemanningsföretag och som inte erbjudits anställning enligt sitt utbud (utbud = den tid man söker och kan anta arbete) får inte sin dagpenning nedsatt, vilket annars är en vanlig påföljd då någon tackar nej till ett arbetserbjudande.

Den som slutar en anställning på egen begäran vid ett bemanningsföretag på grund av att han/hon inte kunnat erbjudas arbete enligt sitt utbud kan bli avstängd ifrån ersättning i 45 ersättningsdagar. Om lönen under minst en månad har understigit a-kassans dagpenning med minst 10 procent ska han/hon inte avstängas från rätt till ersättning.

För att få rätt till ersättning efter ett arbete för ett bemanningsföretag så krävs att kontakterna med bemanningsföretaget har upphört och att företaget inte längre har rätt att förmedla den sökande till annan arbetsgivare.

Om du har funderingar gällande arbetslöshetsersättning och anställningar hos bemanningsföretag så ska du kontakta a-kassan för mer information.
Regelverk
Arbetslös för första gången
Basfakta om ersättningen
Deltidsarbete och a-kassa
Arbetslös ytterligare en ersättningsperiod
Mer om försäkringen
Bemannings- eller uthyrningsföretag
Bisyssla
Lämpligt arbete
Pension
Sagt upp dig själv
Samtycke
Studier och a-kassa
Uppehåll i perioden
Vilseledande uppgifter
Överhoppningsbar tid
Arbetslös företagare
Inte nöjd med a-kassans beslut?
EU-/EES-regler
Frågor & Svar om försäkringen
Uträkning av dagpenning
Omräkningstabell
Broschyren "Bra att veta om arbetslöshets- försäkringen"

Vill du läsa mer?
På riksdagens webbplats kan du läsa lagstiftningen i sin helhet. Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF)
Länkar
 Riksdagens webbplats (rixlex)
Skriv ut denna sida