Till startsidan
Klicka här för att söka Klicka här för att se en översikt Klicka här för att få hjälp
Ej inloggad
Version: 2.21.3
Startsida
Blanketter
Om Internetkassan
Inställningar

Online hjälp
Håll muspekaren ovanför det du behöver hjälp med.

Sidan är redigerad senast:
2009-09-14

 
Uträkning av dagpenning
Om du har varit medlem i a-kassan under 12 månader och uppfyllt arbetsvillkoret har du rätt till inkomstrelaterad ersättning.

Dagpenningen grundas på allt arbete du har haft inom en ramtid av 12 månader innan anmäld arbetslöshet. Tid med sjuklön från din arbetsgivare får också medräknas för de månader som kan tillgodoräknas i ett arbetsvillkor. Även tid med ersättning från Försäkringskassan får medräknas i form av: föräldrapenning, sjuklön, havandeskapspenning, rehabiliteringspenning, smittbärarpenning, ersättning för vård av närstående samt ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön.

Tid du har varit sjuk, föräldraledig får överhoppas vid prövning av ramtid. Även studier på heltid får överhoppas om de har avslutats efter fyllda 25 år eller har föregåtts av minst 5 månaders heltidsarbete.

Dagpenningen är 80 % av den lön du har haft inom ramtiden enligt ovan.

Den högsta dagpenningen du kan få från a-kassan är 680 kr och den lägsta 320 kr om du har arbetat heltid.

Om du inte har varit medlem i a-kassan under 12 månader kan du endast ha rätt till grundbeloppet som är 320 kronor om du har arbetat heltid. Beloppet minskas om du deltidsarbetat och betalas då ut i förhållande till din genomsnittliga veckoarbetstid. Du måste också ha fyllt 20 år för att få rätt till grundbeloppet.

Från och med den 5 mars 2007 ändras reglerna om ersättningsnivån för alla arbetslösa. Under de första 200 dagarna av ersättningsperioden är ersättningsnivån 80 % av tidigare lön. Därefter sänks ersättningsnivån till 70 % av tidigare lön.

Dagar med aktivitetsstöd under perioden 1 januari - 30 september 2007 läggs ihop med ersättningsdagar från a-kassan när det gäller dagpenningens nivå. Dagar med aktivitetsstöd från och med 1 oktober 2007 räknas in i ersättningsperioden.
Regelverk
Arbetslös för första gången
Basfakta om ersättningen
Deltidsarbete och a-kassa
Arbetslös ytterligare en ersättningsperiod
Mer om försäkringen
Inte nöjd med a-kassans beslut?
EU-/EES-regler
Frågor & Svar om försäkringen
Uträkning av dagpenning
Omräkningstabell
Broschyren "Bra att veta om arbetslöshets- försäkringen"

Vill du läsa mer?
På riksdagens webbplats kan du läsa lagstiftningen i sin helhet. Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF)
Länkar
 Riksdagens webbplats (rixlex)
Skriv ut denna sida