Till startsidan
Klicka här för att söka Klicka här för att se en översikt Klicka här för att få hjälp
Ej inloggad
Version: 2.21.3
Startsida
Blanketter
Om Internetkassan
Inställningar

Online hjälp
Håll muspekaren ovanför det du behöver hjälp med.

Sidan är redigerad senast:
2009-12-17

 
Vanliga frågor och svar om försäkringen
Vanliga frågor och svar om försäkringen.

1. Vad krävs för att få ersättning från Kommunals
a-kassa?

Ett antal grundvillkor måste vara uppfyllda.
De viktigaste är:
- Du måste vara medlem och betala avgift.
- Du måste vara arbetslös och anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen.
- Du måste själv aktivt söka arbete och ta de arbeten som Arbetsförmedlingen erbjuder.
- Du måste kunna arbeta minst 17 timmar i veckan och minst 3 timmar per arbetsdag.
- Du måste medverka till att en individuell handlingsplan upprättas tillsammans med arbetsförmedlingen.

För att få ersättning måste du uppfylla ett
arbetsvillkor.

2. Hur mycket får jag i ersättning?
Om du har varit medlem i a-kassan minst ett år kan
du få 80 % av din tidigare lön i ersättning (inkomstbortfallsförsäkring).

Tid med sjuklön från din arbetsgivare får också medräknas för de månader som kan tillgodoräknas i ett arbetsvillkor. Det gäller också tid med ersättning från Försäkringskassan i form av: ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön, föräldrapenningsförmån, sjukpenning, havandeskapspenning, rehabiliteringspenning, smittbärarpenning, ersättning för vård av närstående.

Tid med sjuklön och ersättning från Försäkringskassan får endast medräknas för de månader som kan tillgodoräknas i ett arbetsvillkor, det vill säga månader med 50 arbetade timmar.

Medlemsmånader under 2009 får räknas dubbelt om beslutet fattas efter 30 juni 2009, vilket innebär att det kan finnas rätt till inkomstrelaterad ersättning redan efter 6 månaders medlemskap.

Om du har varit medlem mindre än 12 månader kan du få högst 320 kronor per dag före skatt (grundförsäkring). Du måste ha fyllt 20 år för rätt till grundförsäkring.

Dagpenningen är högst 680 kronor per dag, före skatt.

Under de första 200 dagarna av ersättningsperioden är ersättningsnivån 80 % av tidigare lön. Därefter sänks ersättningsnivån till 70 % av tidigare lön. Ersättningsnivå på 65 % kan förekomma för den som har förbrukat 300 ersättningsdagar och fått rätt till en ny period.

Om du har fått eller får aktivitetsstöd för tid i arbetsmarknadspolitiskt program kommer dagar med aktivitetsstöd från och med 1 januari 2007 att läggas ihop med ersättningsdagar från a-kassan när det gäller dagpenningens nivå. Det påverkar inte antalet ersättningsdagar från a-kassan under tiden 1 januari till
30 september 2007.

3. När får jag mina pengar?
Ersättningen betalas normalt ut månadsvis. Se utbetalningsdagar för mer information.

4. Hur länge får jag stämpla?
En ersättningsperiod är normalt 300 ersättningsdagar. För den som har barn under 18 år vid dag 300 blir ersättningsperioden 450 dagar.

Den 7 april 2008 infördes en begränsningsregel som innebär att det endast finns rätt till ersättning jämsides med deltidsarbete under 75 ersättningsdagar. Läs mer

Du får ersättning för 5 dagar per vecka om du är helt arbetslös och inte har sänkt ditt arbetsutbud, dvs den tid du vill och kan arbeta.

5. Varför får jag inte någon ersättning de första dagarna när jag blivit arbetslös?
De första sju ersättningsdagarna är så kallade karensdagar, dvs du får ingen ersättning under denna tid. Det är regeringen som bestämmer om karensdagarna och
a-kassan kan inte påverka dessa regler.

6. Hur räknar jag ut min ersättning?
Dagpenningen grundas på allt arbete du har haft inom en ramtid av 12 månader innan anmäld arbetslöshet. Tid du har varit sjuk, föräldraledig får överhoppas vid prövning av ramtid. Även studier på heltid får överhoppas om de har avslutats efter fyllda 25 år eller har föregåtts av minst 5 månaders heltidsarbete.

7. Får jag ersättning när jag blir sjuk?
Nej. Då får du ersättning från försäkringskassan.

8. Betalar jag skatt på min arbetslöshetsersättning?
Ja, precis som du gör på din lön.

9. Är ersättningen pensionsgrundande?
Ja, precis som för din lön.

10. Hur lång tid tar det innan jag får min ersättning?
Om du har skickat in alla papper till a-kassan och om allt är rätt ifyllt, tar det cirka 14 dagar. Har du glömt att fylla i eller om något inte stämmer i dina uppgifter kan ersättningen bli fördröjd.

11. Kan ersättningen höjas?
Din ersättning kan höjas under pågående ersättningsperiod om du har haft ett avbrott i ersättningsperioden på minst 6 månader på grund av arbete med högre arbetstid och lön. Den regeln gäller från och med 2 juli 2007. Normalarbetstid och dagpenning ska dock räknas på arbete under en 12 månaders period.

12. Får jag studera samtidigt som jag får ersättning från
a-kassan?

Läs mer om regler för studier här.

13. Får jag ersättning när jag har semester?
Nej.

14. Behåller jag min ersättning om jag söker jobb utomlands?
Ja, under förutsättning att du söker arbete inom EU/EES-länderna och att du ansöker samt beviljas ett så kallat Intyg E 303, före resan. Resan måste ta mindre än 3 månader i anspråk. Kontakta Kommunals EU/EES-enhet för mer information genom att skicka e-post till oss, EU-gruppen eller ring på 0771-56 70 00.

15. Behåller jag ersättningen när jag startar företag?
När du startar och börjar arbeta i eget företag kan du inte få ersättning från a-kassan. Du kan söka starta eget-bidrag hos Arbetsförmedlingen, det bidraget motsvarar arbetslöshetsersättningen.

16. Får jag ersättning om jag säger upp mig själv?
Om du uppfyller arbetsvillkoren och det enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring inte finns godtagbara skäl till varför du slutat din anställning kan ersättning utbetalas efter avstängningstiden. Om du säger upp dig under samma ersättningsperiod utan godtagbart skäl en andra gång, blir du även då avstängd viss tid. Om det sker en tredje gång under samma ersättningsperiod så upphör rätten till ersättning.

Om du har förbrukat dina 75 ersättningsdagar jämsides med deltidsarbete kan du ha rätt att sluta din anställning på egen begäran om inkomsten från deltidsarbetet understiger fastställd dagpenning som heltidsarbetslös.

17. Jag slarvade med uppgifterna på kassakorten. Måste jag böta nu?
A-kassan gör en bedömning av felet och graden av vårdslöshet. Ta kontakt med ditt kontor för mer information.

18. Måste jag deklarera allt arbete på kassakorten?
Ja, om du inte fått arbetet godkänt som bisyssla.

19. Arbetsförmedlingen har erbjudit mig ett arbete som jag inte gillar. Måste jag ta det?
Du måste ta alla lämpliga arbeten som erbjuds.

20. Jag studerar på heltid. Har jag rätt till ersättning under sommaruppehållet?
Nej, enligt de nya reglerna som gäller fr o m 1 januari 2007 finns det inte längre rätt till ersättning under sommaruppehållet.

21. A-kassan har tagit ett beslut som jag inte gillar. Vad gör jag nu?
Är du inte nöjd med a-kassans beslut begär omprövning. Se omprövning - överklagan.

22. Hur vet jag hur många ersättningsdagar jag har kvar?
Titta på din utbetalningsspecifikation, ring vårt
Talsvar 020-29 24 10 eller besök vår hemsida på www.kommunal.se/akassan och logga in med din talsvarskod. Din personliga kod hittar du på utbetalningsspecifikationen.

23. Mina 300 dagar är snart slut. Vad händer nu?
När det återstår 70 dagar av ersättningsperioden gör
a-kassan en ny prövning för att se om du kvalificerar dig till ytterligare en ersättningsperiod om 300 dagar.
Får du rätt till en ny period får du också rätt till 75 ersättningsdagar jämsides med deltidsarbete inom den nya perioden.

Om du inte kvalificerar dig för en ny ersättningsperiod bör du kunna anvisas till jobb och utvecklingsgarantin som ersätter aktivitetsgarantin från 2 juli 2007.

24. Var hittar jag blankett för årsanmälan?
Om du ska göra en årsanmälan till oss använder du samma blankett som Anmälan om arbetslöshet. Alla blanketter hittar du under blanketter.

Om du har du fler frågor eller behöver mer information är du välkommen att kontakta ditt kontor.

--
Sidan granskad 2009-06-30.
Regelverk
Arbetslös för första gången
Basfakta om ersättningen
Deltidsarbete och a-kassa
Arbetslös ytterligare en ersättningsperiod
Mer om försäkringen
Inte nöjd med a-kassans beslut?
EU-/EES-regler
Frågor & Svar om försäkringen
Uträkning av dagpenning
Omräkningstabell
Broschyren "Bra att veta om arbetslöshets- försäkringen"

Vill du läsa mer?
På riksdagens webbplats kan du läsa lagstiftningen i sin helhet. Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF)
Länkar
 Riksdagens webbplats (rixlex)
Skriv ut denna sida