Till startsidan
Klicka här för att söka Klicka här för att se en översikt Klicka här för att få hjälp
Ej inloggad
Version: 2.21.3
Startsida
Blanketter
Om Internetkassan
Inställningar

Online hjälp
Håll muspekaren ovanför det du behöver hjälp med.

Sidan är redigerad senast:
2011-01-03

 
Inte nöjd med a-kassans beslut?
Omprövning - Överklagan

Du har rätt att begära att a-kassan omprövar ett beslut som du inte är nöjd med.

Begäran om omprövning måste skickas in i original och vara underskriven med din namnteckning.

Blir utslaget detsamma vid a-kassans omprövning kan du överklaga till förvaltningsrätten.

Är du inte nöjd med förvaltningsrättens beslut kan du överklaga till kammarrätten. För att målet ska tas upp där krävs ett prövningstillstånd.

Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen, där det också krävs prövningstillstånd.

I samtliga fall gäller att begäran om omprövning eller överklagan måste göras inom två månader från den dag du mottog beslutet.
Regelverk
Arbetslös för första gången
Basfakta om ersättningen
Deltidsarbete och a-kassa
Arbetslös ytterligare en ersättningsperiod
Mer om försäkringen
Inte nöjd med a-kassans beslut?
EU-/EES-regler
Frågor & Svar om försäkringen
Uträkning av dagpenning
Omräkningstabell
Broschyren "Bra att veta om arbetslöshets- försäkringen"

Vill du läsa mer?
På riksdagens webbplats kan du läsa lagstiftningen i sin helhet. Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF)
Länkar
 Riksdagens webbplats (rixlex)
Skriv ut denna sida