Till startsidan
Klicka här för att söka Klicka här för att se en översikt Klicka här för att få hjälp
Ej inloggad
Version: 2.21.3
Startsida
Blanketter
Om Internetkassan
Inställningar

Online hjälp
Håll muspekaren ovanför det du behöver hjälp med.

Sidan är redigerad senast:
2011-02-24

 
Arbetslös företagare
Arbetslöshetsförsäkringen för företagare
Du som är företagare men inte längre arbetar i ditt företag kan anses vara arbetslös. Du kan då ha rätt till ersättning. Nödvändiga åtgärder i företaget som beror på oförutsedda händelser räknas inte som arbete. Ett exempel är åtgärder du gör på grund av extremt väder som annars kan förstöra egendom.

Administration, marknadsföring och liknande uppgifter räknas däremot som arbete även om du inte debiterar några kunder. A-kassan gör en bedömning av din situation för att avgöra om verksamheten i ditt företag har upphört. Den bedömningen avgör om du kan få ersättning från a-kassan.

Vilande företag
Du kan få ersättning så fort du lägger ditt företag vilande om det är första gången du gör det. Däremot finns det begränsningar för att få ersättning om du återupptar verksamheten i företaget och sedan på nytt lägger det vilande. Det måste då ha gått minst fem år sedan du återupptog verksamheten för att du ska kunna få rätt till ersättning igen.

Till arbetsmarknadens förfogande
När du som är företagare får arbetslöshetsersättning ska du stå helt till arbetsmarknadens förfogande. Samma regler gäller för alla arbetslösa.

Ersättning
Ersättningen grundas normalt på den senaste taxerade inkomsten från ditt företag. Den kan också grundas på genomsnittet av inkomsten från företaget under de två åren före inkomståret i den senaste taxeringen. Vi använder den beräkning som ger dig högst ersättning.

Du kan också få räkna med ersättning som du har fått från Försäkringskassan. Du måste då ha arbetat minst 50 timmar per månad i ditt företag samtidigt som du har fått ersättningen (eller 45 timmar per månad för månader före januari 2007). Ersättningen från Försäkringskassan får inte ha ingått i inkomsten från ditt företag.

Ersättning från Försäkringskassan som får räknas med är:

  • Föräldrapenning

  • Sjuklön

  • Havandeskapspenning

  • Rehabiliteringspenning

  • Smittbärarpenning

  • Ersättning för vård av närstående

  • Ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklönOm du har lagt ned din verksamhet inom 24 månader från att du började driva företaget kan ersättningen i vissa fall grundas på inkomsten från tidigare anställning.

Företagare som blir arbetslös från deltidsanställning
Du som har haft en deltidsanställning och samtidigt arbetat i ett eget företag kan ha rätt till ersättning om du blir arbetslös från deltidsanställningen. Du måste då ha varit deltidsanställd och samtidigt arbetat i det egna företaget i minst 6 månader.

Du måste också ha haft en deltidsanställning på minst 17 timmar per vecka samtidigt som du arbetat i genomsnitt högst 10 timmar per vecka i det egna företaget. Inkomsten från ditt företag får inte ha varit högre än 2040 kr per vecka.

Du får inte utöka arbetstiden i ditt eget företag medan du är arbetslös.

Företag som bisyssla
Om ditt företag kan bedömas som en bisyssla påverkar det inte rätten till ersättning. För att ditt företag ska kunna klassas som bisyssla måste du ha drivit det under minst 12 månader samtidigt som du haft en heltidsanställning.

Det finns inga begränsningar på hur mycket du inkomst du kan få från ett företag som räknas som bisyssla. Om du får högre inkomst än 1920 kronor per vecka från företaget kommer den överskjutande delen dock att dras av från din a-kasseersättning. Du får inte utöka arbetstiden i din bisyssla medan du får ersättning från a-kassan.
Regelverk
Arbetslös för första gången
Basfakta om ersättningen
Deltidsarbete och a-kassa
Arbetslös ytterligare en ersättningsperiod
Mer om försäkringen
Bemannings- eller uthyrningsföretag
Bisyssla
Lämpligt arbete
Pension
Sagt upp dig själv
Samtycke
Studier och a-kassa
Uppehåll i perioden
Vilseledande uppgifter
Överhoppningsbar tid
Arbetslös företagare
Inte nöjd med a-kassans beslut?
EU-/EES-regler
Frågor & Svar om försäkringen
Uträkning av dagpenning
Omräkningstabell
Broschyren "Bra att veta om arbetslöshets- försäkringen"

Vill du läsa mer?
På riksdagens webbplats kan du läsa lagstiftningen i sin helhet. Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF)
Länkar
 Riksdagens webbplats (rixlex)
Skriv ut denna sida