Till startsidan
Klicka här för att söka Klicka här för att se en översikt Klicka här för att få hjälp
Ej inloggad
Version: 2.21.3
Startsida
Blanketter
Om Internetkassan
Inställningar

Online hjälp
Håll muspekaren ovanför det du behöver hjälp med.

Sidan är redigerad senast:
2009-12-17

 
Studier och a-kassa
Enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring har personer som deltar i utbildning som huvudregel inte rätt till ersättning från a-kassan. Det krävs att man söker arbete aktivt för att ha rätt till a-kassa. Det får därför inte finnas några hinder för att söka och anta arbete.

Det finns några undantag från denna regel. Den sökande får inte ha beviljats studiestöd som helt eller delvis består av bidrag. Den som deltidsstuderat med studiestöd jämsides med ett deltidsarbete kan dock ha rätt till ersättning - se nedan punkt 4.

Rätt till arbetslöshetsersättning jämsides med studier kan finnas:

1.För kortare orienteringskurser på hel- eller deltid kan ersättning beviljas. Orienteringskurs är en kurs som bland annat syftar till att ge en orientering om olika yrken och utbildningsvägar.

2. Den som fortsätter studier som har bedrivits på heltid jämsides med ett heltidsarbete kan få rätt till ersättning om den söker heltidsarbete. Förutsättning är att tidigare arbete inte upphörde på grund av studierna

3. Den som studerar på deltid och söker heltidsarbete kan få rätt till ersättning. Förutsättning är att tidigare arbete inte upphörde på grund av studierna. Den sökande måste intyga att han/hon är beredd att avbryta studierna om de inte går att kombinera med arbete. Deltidsstudierna får vara på halvtid och kan godkännas för en termin i taget.

4. Den som varaktigt har deltidsstuderat med studiestöd jämsides med ett deltidsarbete och som fortsätter att studera med studiestöd kan få arbetslöshetsersättning för det inkomstbortfall som uppstår om deltidsarbetet upphör.

Du ska ansöka om detta hos din a-kassa innan studierna påbörjas. A-kassan prövar om du uppfyller villkoren och att du är aktivt arbetssökande och beslutar därefter om du har rätt att få studera med arbetslöshetsersättning under studietiden.
Regelverk
Arbetslös för första gången
Basfakta om ersättningen
Deltidsarbete och a-kassa
Arbetslös ytterligare en ersättningsperiod
Mer om försäkringen
Bemannings- eller uthyrningsföretag
Bisyssla
Lämpligt arbete
Pension
Sagt upp dig själv
Samtycke
Studier och a-kassa
Uppehåll i perioden
Vilseledande uppgifter
Överhoppningsbar tid
Arbetslös företagare
Inte nöjd med a-kassans beslut?
EU-/EES-regler
Frågor & Svar om försäkringen
Uträkning av dagpenning
Omräkningstabell
Broschyren "Bra att veta om arbetslöshets- försäkringen"

Vill du läsa mer?
På riksdagens webbplats kan du läsa lagstiftningen i sin helhet. Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF)
Länkar
 Riksdagens webbplats (rixlex)
Skriv ut denna sida