Till startsidan
Klicka här för att söka Klicka här för att se en översikt Klicka här för att få hjälp
Ej inloggad
Version: 2.21.3
Startsida
Blanketter
Om Internetkassan
Inställningar

Online hjälp
Håll muspekaren ovanför det du behöver hjälp med.

Sidan är redigerad senast:
2010-05-12

 
Överhoppningsbar tid
För att få ersättning måste ett arbetsvillkor vara uppfyllt inom de senaste tolv månaderna före arbetslösheten. Denna period kan i vissa fall förlängas och går då under benämningen överhoppningsbar tid. Detta betyder att arbete som ligger längre tillbaka än tolv månader räknat från ansökningsdagen kan medräknas i arbetsvillkoret. Den överhoppningsbara tiden får vara längst fem år. Den totala ramtiden blir i ett sådant fall längst sex år.

För sökande som har påbörjat karens före den 1 januari 2007 gäller den tidigare begränsningen av den överhoppningsbara tiden på sju år. Total ramtid i de fallen blir som längst åtta år.

Överhoppningsbar tid kan vara:
 • styrkt sjukdom

 • avslutad heltidsutbildning som har avslutats efter fyllda 25 år, eller som har föregåtts av sammanhängande arbete på heltid i minst 5 månader

 • vård av barn som inte har fyllt två år eller adoptivbarn i två år efter barnets ankomst. Om du uppfyllde ett arbetsvillkor direkt innan din föräldraledighet kan man hoppa över tre år.

 • totalförsvarsplikt

 • tid med föräldrapenning

 • förvärvsarbete som arbetsgivaren finansierat med särskilt anställningsstöd

 • tid med uppdrag som familje- eller jourhemsförälder om socialförvaltningen bedömt att det inte går att arbeta jämsides med uppdraget och det inte skett yrkesmässigt

 • vård av närstående på heltid enligt reglerna för närståendevård

 • tvångsvård vid missbruk

 • frihetsberövande inom Kriminalvårdens område

 • tid då du inte fått arbeta efter beslut enligt smittskyddslagen eller livsmedelslagen

 • deltagande i arbetsmarknadspolitiskt program före den 2 juli 2007
Överhoppningsbar tid är även tid då den sökande följt med sin make/maka alternativt sambo vid dennes arbete i utlandet, under förutsättning att make/makas arbetsgivare har sitt säte i Sverige och att lönen utbetalas från Sverige. Den överhoppningsbara tiden är inte begränsad i detta fall.
Regelverk
Arbetslös för första gången
Basfakta om ersättningen
Deltidsarbete och a-kassa
Arbetslös ytterligare en ersättningsperiod
Mer om försäkringen
Bemannings- eller uthyrningsföretag
Bisyssla
Lämpligt arbete
Pension
Sagt upp dig själv
Samtycke
Studier och a-kassa
Uppehåll i perioden
Vilseledande uppgifter
Överhoppningsbar tid
Arbetslös företagare
Inte nöjd med a-kassans beslut?
EU-/EES-regler
Frågor & Svar om försäkringen
Uträkning av dagpenning
Omräkningstabell
Broschyren "Bra att veta om arbetslöshets- försäkringen"

Vill du läsa mer?
På riksdagens webbplats kan du läsa lagstiftningen i sin helhet. Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF)
Länkar
 Riksdagens webbplats (rixlex)
Skriv ut denna sida