Till startsidan
Klicka här för att söka Klicka här för att se en översikt Klicka här för att få hjälp
Ej inloggad
Version: 2.21.3
Startsida
Blanketter
Om Internetkassan
Inställningar

Online hjälp
Håll muspekaren ovanför det du behöver hjälp med.

Sidan är redigerad senast:
2007-09-25

 
Sagt upp dig själv?
A-kassan är till för att kompensera förlorad arbetstid vid ofrivillig arbetslöshet.

Om du själv är orsak till att din anställning upphör och inte har godtagbara skäl så blir du avstängd första och andra gången det inträffar. Avstängningstiden kan vara upp till 60 ersättningsdagar. Om det händer för tredje gången i din ersättningsperiod så upphör din rätt till fortsatt ersättning. Avstängningen räknas från dagen efter anställningen upphörde.

Förklara alltid varför du har valt att säga upp dig själv, se bilaga till arbetsgivarintyg. A-kassan gör då en utredning, som avgör om du hade godtagbara skäl för att säga upp dig.

Om dina skäl är godtagbara blir du inte avstängd från rätten till ersättning. För att slippa avstängning krävs mycket starka skäl, t ex hälsoskäl eller trakasserier på arbetsplatsen. Enbart läkarutlåtande räcker inte för att avgöra om du har rätt att sluta en anställning. Det krävs vidare utredning för att avgöra om dina hälsoskäl också är en giltig anledning att sluta din anställning på egen begäran utan avstängning. Kassan måste också veta om försök till rehabilitering och omplacering har gjorts.

Om du inte trivs och vill säga upp dig...
Kontakta facket först innan du bestämmer dig för att säga upp dig! Facket har som uppgift att bevaka dina intressen, inte minst vad gäller trivsel och arbetsmiljö.
Regelverk
Arbetslös för första gången
Basfakta om ersättningen
Deltidsarbete och a-kassa
Arbetslös ytterligare en ersättningsperiod
Mer om försäkringen
Bemannings- eller uthyrningsföretag
Bisyssla
Lämpligt arbete
Pension
Sagt upp dig själv
Samtycke
Studier och a-kassa
Uppehåll i perioden
Vilseledande uppgifter
Överhoppningsbar tid
Arbetslös företagare
Inte nöjd med a-kassans beslut?
EU-/EES-regler
Frågor & Svar om försäkringen
Uträkning av dagpenning
Omräkningstabell
Broschyren "Bra att veta om arbetslöshets- försäkringen"

Vill du läsa mer?
På riksdagens webbplats kan du läsa lagstiftningen i sin helhet. Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF)
Länkar
 Riksdagens webbplats (rixlex)
Skriv ut denna sida