Till startsidan
Klicka här för att söka Klicka här för att se en översikt Klicka här för att få hjälp
Ej inloggad
Version: 2.21.3
Startsida
Blanketter
Om Internetkassan
Inställningar

Online hjälp
Håll muspekaren ovanför det du behöver hjälp med.

Sidan är redigerad senast:
2009-06-30

 
Ersättningens storlek
Den högsta dagpenningen du kan få från a-kassan är 680 kronor och den lägsta 320 kronor om du har arbetat heltid.

Om du inte har varit medlem i a-kassan under 12 månader kan du endast ha rätt till grundbeloppet som är 320 kronor om du har arbetat heltid. Beloppet minskas om du deltidsarbetat och betalas då ut i förhållande till din genomsnittliga veckoarbetstid. Du måste också ha fyllt 20 år för att få rätt till grundbeloppet.

Medlemsmånader under 2009 får räknas dubbelt om beslutet fattas efter 30 juni 2009, vilket innebär att det kan finnas rätt till inkomstrelaterad ersättning redan efter 6 månaders medlemskap.

Inkomstrelaterad ersättning betalas ut med högst 80% av den inkomst du hade under de senaste 12 månaderna innan anmäld arbetslöshet.

Tid med sjuklön från din arbetsgivare får också medräknas för de månader som kan tillgodoräknas i ett arbetsvillkor. Det gäller också tid med ersättning från Försäkringskassan i form av: ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön,föräldrapenningsförmån, sjukpenning, havandeskapspenning, rehabiliteringspenning, smittbärarpenning, ersättning för vård av närstående.

Tid med sjuklön och ersättning från Försäkringskassan får endast medräknas för de månader som kan tillgodoräknas i ett arbetsvillkor, det vill säga månader med 50 arbetade timmar.

Under de första 200 dagarna av ersättningsperioden är ersättningsnivån 80 % av tidigare lön. Därefter sänks ersättningsnivån till 70 % av tidigare lön.

Dagar med aktivitetsstöd under perioden 1 januari - 30 september 2007 läggs ihop med ersättningsdagar från a-kassan när det gäller dagpenningens nivå. Dagar med aktivietsstöd från och med 1 oktober 2007 räknas in i ersättningsperioden.

Dagpenningen betalas ut under högst 5 dagar per vecka.
Arbetslöshetsersättningen är skattepliktig och räknas som pensionsgrundande inkomst.

Ersättningens storlek är beroende av:

  • Din genomsnittliga arbetstid under 12 månader innan anmäld arbetslöshet

  • Din genomsnittliga inkomst under 12 månader innan anmäld arbetslöshet

  • Hur många timmar per vecka du kan och vill arbeta

  • Hur många timmar per vecka du är arbetslös - avdrag görs om du arbetar


Dagpenningen kan minskas:

  • Om du har ansökt om förtida uttag av din ålderspension. Dagpenningen motsvarar då 65% av dagsförtjänsten. Dagpenningen minskas med 1/22-del av månadspensionen eller 1/260-del av årspensionen.

  • Om du har tjänstepension. Dagpenningen motsvarar då 80% av dagsförtjänsten. Dagpenningen minskas med 1/22-del av månadspensionen eller 1/260-del av årspensionen.
Regelverk
Arbetslös för första gången
Basfakta om ersättningen
Grundvillkor
Medlemsvillkor
Arbetsvillkor
Ersättningens storlek
Ersättningsperiod
Kassakort
Karensdagar
Deltidsarbete och a-kassa
Arbetslös ytterligare en ersättningsperiod
Mer om försäkringen
Inte nöjd med a-kassans beslut?
EU-/EES-regler
Frågor & Svar om försäkringen
Uträkning av dagpenning
Omräkningstabell
Broschyren "Bra att veta om arbetslöshets- försäkringen"

Vill du läsa mer?
På riksdagens webbplats kan du läsa lagstiftningen i sin helhet. Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF)
Länkar
 Riksdagens webbplats (rixlex)
Skriv ut denna sida