Till startsidan
Klicka här för att söka Klicka här för att se en översikt Klicka här för att få hjälp
Ej inloggad
Version: 2.21.3
Startsida
Blanketter
Om Internetkassan
Inställningar

Online hjälp
Håll muspekaren ovanför det du behöver hjälp med.

Sidan är redigerad senast:
2007-09-25

 
Arbetsvillkor
För att kunna ha rätt till ersättning måste ett arbetsvillkor
vara uppfyllt.

Arbetsvillkoret innebär att man under den senaste
12-månadersperioden (ramtid) före arbetslösheten har förvärvsarbetat minst 6 kalendermånader med minst 80 timmar per månad.
Man har även rätt att räkna in tid med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt med högst 2 månader i arbetsvillkoret.

Arbetsvillkoret kan också uppfyllas enligt den så kallade
alternativregeln. Enligt alternativregeln ska du ha arbetat
minst 480 timmar under en sammanhängande period om
6 kalendermånader och var och en av dessa månader
måste innehålla minst 50 timmars arbete. Allt detta inom
ramtiden av 12 månader.
Man kan även här räkna in totalförsvarsplikt eller föräldrapenning i det alternativa villkoret och då ska man ha arbetat i minst 330 timmar under minst 4 av de 6 kalendermånaderna.

Månader före den 1 januari 2007 som innehåller minst
70 arbetade timmar enligt huvudregeln eller 45 timmar
enligt alternativregeln kan medräknas enligt övergångsregler.

Arbete och sysselsättningar som kan inräknas i ett arbetsvillkor:
- Reguljärt arbete
- Lönebidragsanställning
- Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA)
- Anställning inom Samhall AB
- Anställning med anställningsstöd (men inte särskilt anställningsstöd)
- Fullgjord totalförsvarsplikt och/eller föräldrapenning (högst två månader får inräknas)
- Tid med avgångsvederlag
- Ledighet med lön, däremot inte om ledigheten beror på sjukdom, totalförsvarsplikt eller föräldraledighet
- Intjänad semester (uttagen inom anställningen) .

Arbete i en godkänd bisyssla kan inte inräknas i ett arbetsvillkor eller inräknas i underlaget för att fastställa dagpenningen.
Regelverk
Arbetslös för första gången
Basfakta om ersättningen
Grundvillkor
Medlemsvillkor
Arbetsvillkor
Ersättningens storlek
Ersättningsperiod
Kassakort
Karensdagar
Deltidsarbete och a-kassa
Arbetslös ytterligare en ersättningsperiod
Mer om försäkringen
Inte nöjd med a-kassans beslut?
EU-/EES-regler
Frågor & Svar om försäkringen
Uträkning av dagpenning
Omräkningstabell
Broschyren "Bra att veta om arbetslöshets- försäkringen"

Vill du läsa mer?
På riksdagens webbplats kan du läsa lagstiftningen i sin helhet. Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF)
Länkar
 Riksdagens webbplats (rixlex)
Skriv ut denna sida