Till startsidan
Klicka här för att söka Klicka här för att se en översikt Klicka här för att få hjälp
Ej inloggad
Version: 2.21.3
Startsida
Blanketter
Om Internetkassan
Inställningar

Online hjälp
Håll muspekaren ovanför det du behöver hjälp med.

Sidan är redigerad senast:
2011-03-30

 
Grundvillkor
Rätt till ersättning vid arbetslöshet har den som:

  • är anmäld som helt eller delvis arbetslös och arbetssökande hos Arbetsförmedlingen

  • aktivt söker ett lämpligt arbete

  • är beredd att ta erbjudet lämpligt arbete i genomsnitt minst 17 timmar per vecka

  • medverkar till att upprätta en handlingsplan på Arbetsförmedlingen


Vad är lämpligt arbete
Arbetsförmedlingens uppgift är bland annat att hjälpa till att hitta ett lämpligt arbete åt den som är arbetslös.

Arbetslöshetsförsäkringen är inte en yrkesförsäkring men Arbetsförmedlingen tar hänsyn till tidigare yrkesvana och den sökandes förutsättningar för att klara av arbetet.
Anställningsförmånerna ska vara förenliga med gällande kollektivavtal, och arbetsgivaren ska uppfylla kraven i arbetsmiljölagen när det gäller att förebygga ohälsa och olycksfall. Lönen får inte vara avgörande vid bedömningen om ett arbete ska anses vara lämpligt.

Handlingsplan - grundvillkor för rätt till ersättning
För att ha rätt till arbetslöshetsersättning ska den arbetssökande i samråd med Arbetsförmedlingen medverka till att en handlingsplan upprättas. Detta ska göras senast inom 30 dagar från det att man anmält sig hos Arbetsförmedlingen.

Arbetsvillkor
För att ha rätt till arbetslöshetsersättning krävs också att man uppfyller ett arbetsvillkor. Läs mer om arbetsvillkor under rubrikerna med samma namn till höger.
Regelverk
Arbetslös för första gången
Basfakta om ersättningen
Grundvillkor
Medlemsvillkor
Arbetsvillkor
Ersättningens storlek
Ersättningsperiod
Kassakort
Karensdagar
Deltidsarbete och a-kassa
Arbetslös ytterligare en ersättningsperiod
Mer om försäkringen
Inte nöjd med a-kassans beslut?
EU-/EES-regler
Frågor & Svar om försäkringen
Uträkning av dagpenning
Omräkningstabell
Broschyren "Bra att veta om arbetslöshets- försäkringen"

Vill du läsa mer?
På riksdagens webbplats kan du läsa lagstiftningen i sin helhet. Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF)
Länkar
 Riksdagens webbplats (rixlex)
Skriv ut denna sida