Till startsidan
Klicka här för att söka Klicka här för att se en översikt Klicka här för att få hjälp
Ej inloggad
Version: 2.21.3
Startsida
Blanketter
Om Internetkassan
Inställningar

Online hjälp
Håll muspekaren ovanför det du behöver hjälp med.

Sidan är redigerad senast:
2009-06-30

 
Arbetslös för första gången
Du som är arbetslös eller riskerar att bli arbetslös kan under vissa omständigheter ha rätt till ekonomisk hjälp medan du söker arbete.

Det är viktigt att du anmäler dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Endast för den tid som du är anmäld på den offentliga arbetsförmedlingen kan ersättning från
a-kassan betalas ut.

A-kassan kan inte skicka något beslut till dig förrän du lämnat minst ett kassakort.

Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar: en grundförsäkring och en frivillig inkomstrelaterad försäkring, som kompenserar för viss del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet.

Arbetslöshetsersättning betalas ut i två former, antingen från grundförsäkringen i form av ett grundbelopp, eller från den frivilliga inkomstrelaterade försäkringen som inkomstrelaterad ersättning.

Grundbeloppet enligt grundförsäkringen betalas ut med högst 320 kronor per dag för dig som inte är medlem i en a-kassa, eller som inte varit medlem tillräckligt länge. Grundbeloppet betalas ut tidigast från den dag du fyller 20 år. Du måste också uppfylla ett arbetsvillkor.

Inkomstrelaterad ersättning räknas ut från din tidigare inkomst före arbetslöshetens inträde. Du ska ha varit medlem i en a-kassa under minst 12 månader, då anses medlemsvillkoret uppfyllt, innan du kan söka inkomst-
relaterad ersättning. Du måste också uppfylla ett arbetsvillkor under medlemstiden. Medlemsmånader under 2009 får räknas dubbelt om beslutet fattas efter 30 juni 2009. Det innebär att det kan finnas rätt till inkomstrelaterad ersättning redan efter 6 månaders medlemskap.
Länkar
 Vilka intyg behövs
Regelverk
Arbetslös för första gången
Basfakta om ersättningen
Deltidsarbete och a-kassa
Arbetslös ytterligare en ersättningsperiod
Mer om försäkringen
Inte nöjd med a-kassans beslut?
EU-/EES-regler
Frågor & Svar om försäkringen
Uträkning av dagpenning
Omräkningstabell
Broschyren "Bra att veta om arbetslöshets- försäkringen"

Vill du läsa mer?
På riksdagens webbplats kan du läsa lagstiftningen i sin helhet. Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF)
Länkar
 Riksdagens webbplats (rixlex)
Skriv ut denna sida