Till startsidan
Klicka här för att söka Klicka här för att se en översikt Klicka här för att få hjälp
Ej inloggad
Version: 2.21.3
Startsida
Blanketter
Om Internetkassan
Inställningar

Online hjälp
Håll muspekaren ovanför det du behöver hjälp med.

Sidan är redigerad senast:
2009-07-29

 
Arbetslös första gången
Anmäl dig redan första dagen hos Arbetsförmedlingen och skicka in rätt handlingar till a-kassan. Den vanligaste orsaken till att pengar kommer sent är ofullständigt ifyllda blanketter eller att intyg saknas.

1. Anmäl dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Endast för den tid du är anmäld på Arbetsförmedlingen kan ersättning från a-kassan utbetalas.

2. Skicka in dina intyg till a-kassan. Beroende på vad du gjort före arbetslösheten ska olika blanketter skickas in till
a-kassan - se nedan.

3. För att a-kassan ska kunna ta beslut i ditt ärende måste du lämna in ett kassakort. Därför är det viktigt att du lämnar kassakort var fjortonde dag.

Skicka in till a-kassan

Blanketten "Anmälan om arbetslöshet" som du får på Arbetsförmedlingen eller fyller i här på hemsidan.

Om du har...
arbetat
Om du arbetat före arbetslösheten ska du skicka in blanketten Arbetsgivarintyg från din arbetsgivare. Arbetsgivarintyget ska avse de tolv senast arbetade månaderna före arbetslösheten. Om du haft flera anställningar ska ett intyg per anställning utfärdas.
Tid med sjuklön från din arbetsgivare får också medräknas för de månader som kan tillgodoräknas i ett arbetsvillkor. Arbetsgivaren ska fylla i uppgift om sjuklön på blanketten "Komplettering till arbetsgivarintyg" . (Du kan be din arbetsgivare att gå in på a-kassans hemsida och fylla i intyget.)

Även tid med ersättning från Försäkringskassan får medräknas i form av: föräldrapenning, sjuklön, havandeskapspenning, rehabiliteringspenning, smittbärarpenning, ersättning för vård av närstående samt ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön. A-kassan kommer att begära uppgifterna från Försäkringskassan.

Studerat
Om du studerat före arbetslösheten ska blanketten "Intyg om studier" fyllas i av dig.

Haft eget företag
Om du drivit egen verksamhet ska intyget "Arbetsintyg för företagare" skickas in. Blanketten hittar du här på hemsidan under rubriken "Blanketter".

Där finns även blanketten "Arbetsintyg för företagare - kompletteringsblankett" som du ska fylla i om du har fått ersättning från Försäkringskassan jämsides med tid du arbetade i det egna företaget. Vi behöver uppgift om arbetad tid för de tre senaste åren före avvecklingsåret för de månader du arbetat minst 50 timmar eller 45 timmar för tid före 1 januari 2007.

Vi har möjlighet att medräkna ersättningen när vi beräknar din arbetslöshetsersättning om ersättningen från Försäkringskassan inte ingår i din inkomst av näringsverksamhet. Tid som får medräknas är: föräldrapenning, sjuklön, havandeskapspenning, rehabiliteringspenning, smittbärarpenning, ersättning för vård av närstående samt ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön.

Om du har haft någon av dessa förmåner under månader du har arbetat minst 50 timmar eller 45 timmar för tid före 1 januari 2007 under avvecklingsåret eller de tre senaste åren före avvecklingsåret ska du också skicka in intyg som styrker detta. Om du inte har kvar intygen kan a-kassan kontakta Försäkringskassan för att få uppgifterna.

Skicka till a-kassan
Se till att alla blanketter är fullständigt ifyllda och skicka dem sedan till adressen: Kommunals a-kassa, FE 51, 930 88 Arjeplog.

Om du har frågor om vilka blanketter som behövs är du välkommen att kontakta oss på a-kassan.
Om du blir arbetslös
Arbetslös första gången
Arbetslös igen
Då du är arbetslös
Beräkning av ersättningsdagar

Skriv ut denna sida