Till startsidan
Klicka här för att söka Klicka här för att se en översikt Klicka här för att få hjälp
Ej inloggad
Version: 2.21.3
Startsida
Blanketter
Om Internetkassan
Inställningar

Online hjälp
Håll muspekaren ovanför det du behöver hjälp med.

Sidan är redigerad senast:
2007-11-21

 
A-kassans historik
1800-talet
I slutet av 1800-talet började fackföreningar att betala ut ekonomisk ersättning till arbetslösa medlemmar. Från början var ersättningen i form av ett "flyttbidrag" då arbete eller arbetsplats försvann. Sveriges första a-kassa var Typografförbundets a-kassa som startade 1885. På den tiden finansierades all a-kasseersättning med medlemsavgiften.

1900-talet
Under början av 1900-talet startades en rad utredningar i syfte att utröna möjligheterna till en statsbidragsunderstödd arbetslöshetsförsäkring. År 1935 trädde en sådan i kraft
- en frivillig försäkring där staten ersatte a-kassan med statsbidrag för den ersättning som betaldes ut. År 1935 fanns 41 000 medlemmar i a-kassorna.

Från början blev den arbetslöse tvungen att anmäla sig på Arbetsförmedlingen varje dag för att kunna få ut ersättning. Under 1960-talet var ett besök per vecka obligatoriskt och från 1987 endast då arbetslösheten började och sedan endast då arbetsförmedlingen kallade.

Kommunals a-kassa bildas
1945 bildas Kommunalarbetarnas erkända arbetslöshetskassa.

1973 års försäkring
1973 gjordes försäkringen om och regler som liknar dagens antogs. Fortfarande var många områden inom handläggningen av a-kasseärenden oreglerade och först 1981 fastställdes generella föreskrifter för hur t ex normalarbetsid skulle beräknas.

1990-talet
Under 90-talet gjordes förändringar i reglerna om försäkringen ofta. Nya politiska beslut, till stor del beroende på regimskifte i riksdagen och konjunktursvängningarna, ledde till större och mindre ändringar och justeringar i lagar och förordningar som a-kassorna måste följa, vilket också ledde till dyra ombyggnader av datasystem och ständiga utbildningar för a-kassornas personal i nyheter i försäkringen.

Bl a sänktes kompensationsnivån från 90 till 75% (1993-1996) p g a det statsfinansiella läget.

Under slutet av 90-talet togs ett mer samlat grepp om försäkringen och den lag som gäller idag, lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkringen, trädde i kraft. Sedan dess har bl a förändringstakten i försäkringen minskat och en mer stabil försäkring vuxit fram.

2000-talet
Det finns idag 36 a-kassor (sept 2006) med ca 4,3 miljoner medlemmar. Kommunals a-kassa, med ca 600 000 medlemmar är den näst största.

Sedan 2002 omfattas a-kassorna av reglerna kring offentlighet och sekretess vad gäller hanteringen av ärenden om arbetslöshetsförsäkringen och ett allt mer intensivt samarbete, främst inom informationsutbytesområdet, med andra myndigheter märks. På sikt strävar Kommunals a-kassa mote att bli en s k 24-timmarsmyndighet.

Källor
- Historik om arbetslöshetsförsäkringen, Gertrud Eriksson, A-kassornas Samorganisation (SO), 2003.
- Vår trygghet - våra sociala rättigheter, Folksam, 2002.
- www.ams.se
Om a-kassan
Om a-kassans uppdrag
A-kassans stadgar
Organisationen
Historik
Samverkande myndigheter
Årsredovisning

Skriv ut denna sida